GỢI Ý CHỌN SIZE

BẢNG SIZE ÁP DỤNG CHO KHÁCH NỮ THEO CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO

 

STT

CHIỀU CAO

CÂN NĂNG

SIZE

 

1

1m50 - 1m55

<45Kg

S

 

2

46 - 51Kg

M

 

3

51 - 57Kg

L

 

4

57 - 62Kg

XL

 

5

1m56 - 1m62

<47kg

S

 

6

48 - 53kg

M

 

7

54 - 58Kg

L

 

8

59 - 64kg

XL

 

9

1m62 - 1m70

<49kg

S

 

10

50 - 55kg

M

 

11

55 - 62kg

L

 

12

63 - 70kg

XL

 

 

 

 

 

     

THÔNG TIN CHỌN SIZE CHO KHÁCH NỮ THEO VÒNG EO

 

STT

SỐ ĐO VÒNG EO

CHẤT LIỆU VẢI

 
 

(cm)

TẰM NHẬT

LỤA KHÁC

 

1

Nhỏ< 60

XS

S

 

2

60 – 66

S

M

 

3

67 – 76

M

L

 

4

77 – 83

L

XL

 

5

81 – 92

XL

2XL

 

6

93 – 96

2XL

3XL

 

7

97 - 105

3XL

4XL

 
             
             

THÔNG TIN CHỌN SIZE CHO ÁO NAM

 

STT

SIZE

CÂN NẶNG

NGỰC

BỤNG

 

1

S

50 – 60kg

90 – 92

88 – 90

 

2

M

60 – 70kg

94 – 96

92 – 94

 

3

L

70 - 75kg

98 – 100

96 – 98

 

 

XL

75 - 80kg

102 – 104

100 – 102

 

5

2XL

80 – 85kg

106 – 108

104 – 106

 

6

3XL

> 80kg

108 - 110

106 - 108